Kjemi & Håndbok

Produktinfo

Trykk her for å laste ned vår håndbok i full versjon.

Trykk her for å finne produkter og priser på vår nettbutikk

Kortversjonen

Kvalitetskrav til bassengvannet

Slik bør målingene dine se ut

pH-verdi

7,0-7,4

Fritt klor

1,0-3,0

Bundet klor

Maks 0,5

Aktivt oksygen

3,0-8,0

Cyanursyre

25-50

Total alkalinitet

80-120

Kalsium hardhet

100-200

pH-verdi er en tallskala som går fra 0-14. pH 7,0 er uttrykk for nøytralt vann. Under 7 har vannet korrosive egenskaper (syre). Over 7 har vannet alkaliske egenskaper (base)

Fritt klor er den klorreserven du alltid skal ha i bassenget. Fritt klor lukter ikke. Bruk alltid en tester som kan måle fritt klor.

Bundet klor kalles også kloraminer og er et uttrykk for forurensning av vannet og må derfor holdes så lavt som mulig. Bundet klor dannes når fritt klor reagerer med urin, svette og hudrester fra de som bader. Det er bundet klor som gir den typiske lukten av svømmehall.

Aktivt oksygen måles med en oksygentester. Aktivt oksygen reagerer raskt med forurensninger i vannet og må derfor måles straks etter tilsetningen.

Cyanursyre kan være tilført bassenget ved tilsetting av klorsatabilisator eller daglig bruk av klor med betegnelsen «stabilisert klor». 2 kg stabilisert klor danner 1 kg cyanursyre som i 20 m³ vann gir en verdi på 50 mg/l. Ved overdosering oppstår det «klorlås» i vannet. Dvs en tilstand hvor klor er kjemisk fastlåst og uten virkning. Symptomene er grønnlig vann selv om det måles en høy klorverdi. Er verdien over 80-100 må overskuddet fjernes ved at en del av vannet byttes ut med nytt vann.

Total alkalinitet måles med alkalinitetstester eller strips av høy kvalitet som angir mengden av hydrogenkarbonater i vannet. Den virker som en buffer for pH i vannet og må alltid være til stede i en viss mengde. Lavt nivå gir seg utslag i store svingninger i pH. Høyt nivå gir stor mtstand mot endring av pH.

Kalsium hardhet måles med en kalsiumtester. Verdier på 200-300 angir hardt vann som kan bli tåkete og uklart ved for høy pH-verdi og danne kalkbelegg på bassengets bunn og sider. Verdier på 50-100 betegner bløtt vann som er korrosivt mot metalldeler, varmeveksler, pumpe og rørdeler samt fliser og fugemateriale.

Slik behandles vannproblemer

Problem

Årsak

Behandling

Øyesvie

pH er ikke i balanse

Mål pH og juster pH-verdien til 7,0-7,4

Uklart eller melkefarget vann

pH er for høy

Mål pH og juster pH-verdien til 7,0-7,4

Filtrer kontinuerlig

Tilsett flokningsmiddel

Ubehagelig klorlukt og øyesvie

For høyt innhold av bundet klor. Vannet har vært utsatt for stor badeaktivitet

A: Aktiv oksygen: Tilsett 200 gram aktiv oksygen pr 25 m³ vann. Det kan bades som normalt etter en time.

B: Klor: Mål innholdet av bundet klor. Mål og juster pH-nivået. Foreta en sjokkloring (15g/1m³ vann). Mål og juster pH igjen etter 30 minutter.

Grønt vann 1

Alger i vannet

Mål og juster pH til 7,0-7,4. Foreta en sjokkloring (15g/1m³ vann). Filtrer kontinuerlig. Tilsett evt flokningsmiddel.

Grønt vann 2

Oppløst kobber i vannet som følge av for lav pH som har forårsaket korrosjon av anleggets metalldeler

Mål og juster pH-verdien. Filtrer kontinuerlig. Tilsett flokningsmiddel.

Grønt vann 3

Klorlås som har oppstått etter tilførsel av for mye stabilisert klor. Cyanursyrenivået er for høyt og klor er virkningsløst

Mål cyanursyrenivået. Er nivået over 80-100 må bassengvannet skiftes ut eller tynnes ut med nytt vann til nivået er på 25-50. Tips: Normalt bør minst 50% av vannet skiftes ut.

Rust på stiger og metalldeler 1

For lav pH. Vannet er korrosivt

Mål og juster pH-verdien til 7,0-7,4

Rust på stiger og metalldeler 2

Vannets kalsium hardhet er for lav; Vannet er for bløtt.

Mål og juster kalsium hardheten til et nivå på 100-100 mg/l

pH er vanskelig å holde stabil. Den svinger mye opp og ned.

Vannets alkalinitet er for lav

Mål og juster alkaliniteten til et nivå på 80-150 mg/l

Glatte eller slimete sider og bunn

Bakterier eller algevekst i vannet

Mål og juster pH til 7,0-7,4. Foreta en sjokkloring med 15g klor pr m³. Filtrer kontinuerlig. Tilsett flokningsmiddel. Skrubb bunn og vegger

Hvordan måler man de forskjellige verdiene i vannet?

Det mest vanlige er å benytte test-strips som vi tilbyr i flere varianter avh av hvor mange punkter man ønsker å måle. 
Insta test 6 fra velkjente Lamotte er vår proffesjonelle versjon for testing av vannkvalitet i private og offentlige annlegg.Teststrimlene gir deg mulighet til å raskt teste bassengvannet, og måler følgende verdier: klor, pH, alkalitet, Cyanur syre, Bromin, Hardhet. 

Test kit CL-pH. flytende er også et godt alternativ som gir en god indikasjon over målinger av kun klor og PH.

 

Pool lab digital vanntester. 

Ny versjon med bluetooth og app til mobiltelefonen. Med denne appen får man beskjed om hvor mye man må tilsette av de forskjellige kjemikaliene for å få de korrekte verdiene i vannet. Få mer nøyaktige resultater av innhold i bassengvannet ditt. 

 

  • Enkel i bruk med 6 direkteknapper for måling. 
  • Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi. 
  • Gratis app og skylagring av data.
  • Måler Klor, Totalklor, PH, Alkalitet, Cyanuric syre